Rzeźby zwierząt / os. Prusa

AUTORZY:
ADAM PROCKI, WACŁAW MAZUREK

ADRES:
ul. M. Brzeskiej, ul. J. Ochockiego (patrz opis)

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Grupa trzech uproszczonych w formie obiektów przedstawiających zwierzęta utożsamiane z wodą. Każde z przedstawień zostało wykonane z jednego kawałka kamienia. Wszystkie mają jedynie sugestywne, obłe kształty i są gładko wykończone. Według planów z lat 70. miały stanowić dekorację fontanny, ostatecznie zostały ustawione pojedynczo i zdobią różne fragmenty osiedla.

Foka znajduje się pod drzewem przy wjeździe na teren osiedla Prusa przy ul. Magdaleny Brzeskiej (w pobliżu parkingów samochodowych po zachodniej stronie ulicy).
Pingwin (z zadartym do góry dziobem) ukryty jest pomiędzy zielenią przy południowej ścianie szczytowej bloku pod adresem Juliana Ochockiego 3.
Delfin (którego bryła częściowo zatopiona jest w podłożu) jest na placu zabaw po południowej stronie bloku przy ul. Magdaleny Brzeskiej 9.

Uproszczona forma zwierząt przez wielu traktowana jest jako zaproszenie do interakcji z rzeźbami. Trzy obiekty często pokrywane są różnymi napisami, nierzadko wandale dorysowują obiektom oczy, usta lub inne części ciała. „Foka” i „Delfin” posiadają liczne spękania.

>