Rzeźba portretowa Henryka Wieniawskiego / poza LSM

AUTOR:
JANUSZ PASTWA

ADRES:
rzeźba ustawiona blisko wejścia głównego do Filharmonii Lubelskiej, ul Marii Skłodowskiej-Curie 5

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Rzeźba portretowa Henryka Wieniawskiego to jedyny obiekt powstały w ramach Spotkań, a nieznajdujący się na LSM-ie. Przedstawia postać kompozytora w ujęciu frontalnym, do pasa. Mężczyzna śmiało spogląda przed siebie, w dłoniach ma smyczek oraz skrzypce, które są jedynie sugerowane i częściowo zatopione w bryle kamienia. Cześć rzeźby poniżej skrzypiec traci charakter przedstawiający i ma fakturowa opracowaną płaszczyznę.
Na cokole wyryty napis: HENRYK /WIENIAWSKI /1835–1880. Na jego prawej ścianie: HENRYKOWI / WIENIAWSKIEMU / TOWARZYSTWO MUZYCZNE W LUBLINIE.

Od 2005 roku rzeźba stoi przy budynku Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, wcześniej znajdowała się na skwerze przy ul. Żwirki i Wigury.

>