„Totem” / os. Mickiewicza

AUTORZY:
TADEUSZ SKWARCZYŃSKI, ZBIGNIEW MROZEK

ADRES:
teren przy skrzyżowaniu ulic Pana Tadeusza i Filaretów

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Wysoki drewniany słup z każdej strony dekorowany zoomorficznymi i fantastycznymi motywami, między innymi bydlęcymi głowami, postaciami diabłów oraz ptaków o ludzkich głowach. Puste przestrzenie pomiędzy nimi zostały pokryte pasami żłobień. Naturalne spękanie w pniu autor spiął metalowymi klamrami.
Obiekt wymieniony w katalogu z lat 70., ale bez podania tytułu. Nazwa używana tutaj wzięta z tradycji lokalnej.

>