Spacery po osiedlach LSM

Zapraszamy na cykl spacerów po osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i obiektach powstałych w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych 1976-1979.

Spacery dotyczyć będą czterech osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, historii ich powstania oraz istniejących i już zniszczonych obiektów LSP. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, co powstało tutaj w ramach Spotkań a także jakie były niezrealizowane propozycje.

Dzięki współpracy z tłumaczem każde oprowadzanie o godz. 16:00 będzie dostępne w Polskim Języku Migowym.


Harmonogram spacerów:

29.07 (sobota) – os. Słowackiego
Start: DK LSM, ul. Konrada Wallenroda 4A,
godz. 13:00
godz. 16:00 – spacer z tłumaczeniem na PJM

12.08 (sobota) – os. Mickiewicza
Start: DK LSM, ul. Konrada Wallenroda 4A,
godz. 13:00
godz. 16:00 – spacer z tłumaczeniem na PJM

9.09 (sobota) – os. Piastowskie
Start: DK LSM, ul. Konrada Wallenroda 4A,
godz. 13:00
godz. 16:00 – spacer z tłumaczeniem na PJM

30.09 (sobota) – os. Krasińskiego
Start: DK LSM, ul. Konrada Wallenroda 4A,
godz. 13:00
godz. 16:00 – spacer z tłumaczeniem na PJM

Prowadzenie: Rafał Lis – historyk sztuki, animator i społecznik, zaangażowany w projekty społeczne i artystyczne. Z LSM związany od kilku lat, m.in. w ramach projektu”Lokatorzy. Narracje wokół spółdzielczych utopii”, podczas przygotowania wystawy „Stefan Ciechan. Lubelskie Spotkania Plastyczne 1976-1979” w 2016 roku czy dzięki działalności Społecznej Pracowni Mozaiki.

>