„Sarny” / os. Konopnickiej

AUTOR:
WŁADYSŁAW FRYCZ

ADRES:
teren zielony obok bloku pod adresem Skrzatów 2

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Uproszczone przedstawienie dwóch saren wykonanych w metalu ustawione obecnie przy wieżowcu pod adresem ul. Skrzatów 2. Forma zwierząt budowana jest z giętych sfer metalu, mających gładko opracowaną powierzchnię, ale ostre zakończenia (nosów i pyszczków). Na płycie, do której przyspawane są rzeźby, widoczny jest podpis autora
W. FRYCZ. Całość została ustawiona na betonowym postumencie.

Wcześniej obiekt znajdował się w pobliżu bloku pod adresem ul. Pana Balcera 11.

>