Rzeźba Mariana Pudełko / os. Prusa

AUTOR:
MARIAN PUDEŁKO

ADRES:
teren zielony przy skrzyżowaniu ulic Tomasza Zana i Magdaleny Brzeskiej

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Obiekt ustawiony jest na niewielkim wzniesieniu przy skrzyżowaniu ulic. Zza zieleni niekiedy ciężko dostrzec jego bryłę – dość ekspresyjnie opracowane przedstawienie zoomorficzne ustawione na zaokrąglonym cokole (niewidocznym przez roślinność). Postać zwierzęca zdaje się spoglądać w głównej ulicy, unosi prawą przednią łapę.
Przedstawienie przez mieszkańców najczęściej interpretowane jest jako niedźwiedź.

Obiekt niewymieniony w katalogu podsumowującym Spotkania. Rozpoznanie autora: Małgorzata Tatarczak.

>