Rzeźba Romana Millera / os. Mickiewicza

AUTOR:
ROMAN MILLER

ADRES:
Teren przy skrzyżowaniu ulic Pana Tadeusza i Filaretów

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Abstrakcyjna kompozycja z kamienia pińczowskiego składająca się z dwóch elementów ustawionych obok siebie, których układ formalny dąży do harmonii. Miękko opracowane linie zdają się budować pejzaż górski lub morski. Formy niekiedy interpretowane są jako przestawienie dwóch głów o mocno rozwichrzonych fryzurach.
Części obserwatorów rzeźba przypomina motywy, które zobaczyć można w pracach Stanisława Ignacego Witkiewicza.

>