Rzeźba Sławomira Mieleszko / os. Mickiewicza

AUTOR:
SŁAWOMIR MIELESZKO

ADRES:
teren przy skrzyżowaniu ulic Pana Tadeusza i Filaretów (przy przystanku autobusowym)

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Horyzontalne, opracowane przy użyciu miękkich linii przedstawienie postaci ludzkiej (kobiety?), której twarz jest ukazana z półprofilu. Rzeźba została wykonana z kamienia pińczowskiego. Dół rzeźby wydaje się być tkaniną lub przedstawieniem ruchu powietrza albo wody. W górnej części obiektu, mniej więcej na środku, widoczny jest wystający pionowy element.
Według niektórych mieszkańców rzeźba przedstawia postać grającą na harfie, inni widzą w niej portret Adama Mickiewicza.

>