Pusty postument po realizacji Marii Kuczyńskiej / os. Mickiewicza

STRONA O NIEISTNIEJĄCYM OBIEKCIE
AUTORKA ZNISZCZONEGO OBIEKTU: MARIA KUCZYŃSKA

ADRES:
ścieżka spacerowa wzdłuż ul. Filaretów, między skrzyżowaniami: z ul. Rymwida i Pana Tadeusza

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Pusty postument po ceramicznej realizacji Marii Kuczyńskiej. Rzeźba, którą wykonała artystka, przestała funkcjonować w przestrzeni publicznej na początku lat 80. (została przypadkowo zniszczona lub przeniesiona w inne miejsce).
Realizacja Kuczyńskiej była niewątpliwie jednym z ciekawszych obiektów powstałych w ramach Spotkań, przedstawiała sylwetę męską (zdefragmentowaną – bez głowy) w pozie półleżącej, wspartej na łokciach z lekko uniesioną lewą nogą. Przedstawienie przypominało obiekty znane ze sztuki etruskiej.

Rzeźba nieujęta w katalogu podsumowującym Spotkania z lat 70., tytuł nadany roboczo. Rozpoznanie autora na podstawie rozmów z Alicją Lejcyk-Kamińską, Stefanem Ciechanem i Małgorzatą Tatarczuk.

>