„Ptak” / os. Konopnickiej

AUTOR:
WŁADYSŁAW FRYCZ

ADRES:
teren zielony obok bloku pod adresem Żarnowiecka 3

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Metalowe, ale miękkie w formie przedstawienie strusia, budowane jest z kilku fragmentów pozwijanych płaszczyzn. Znaczna część rzeźby ma gładko opracowaną powierzchnię. Podest pod rzeźbą zawiera podpis autora – W D Frycz. Według mieszkańców „Ptak” pierwotnie nie znajdował się w tym miejscu.
Starsi rozmówcy wspominali, że dzieci wierzyły, że kiedy krzyknie się w kuper zwierzęcia – z jego dzioba wydobędzie się wzmocniony dźwięk. Autorzy opisu tego próbowali i są wstanie zdementować te informacje.

Obiekt pierwotnie ustawiony obok bloku pod adresem Pana Balcera 1, przeniesiony w latach 90.

>