„Przeciw agresji” / os. Mickiewicza

AUTOR:
JERZY WOJCIECH RUDZIŃSKI

ADRES:
ścieżka spacerowa wzdłuż ul. Filaretów, między skrzyżowaniami: z ul. Rymwida i Pana Tadeusza

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Przestrzenna, horyzontalna kompozycja zbudowana z nakładających się na siebie wielościanów o nieregularnych kształtach wykonanych z blachy miedzianej. Całość dąży do asymetrii, mocno pracuje rytmem, jest pełna zagięć i ostro ściętych elementów. Widoczne są spawy łączące poszczególne płaszczyzny. Kompozycja wsparta jest na kwadratowym cokole wykonanym z tego samego materiału.

Wielu odbiorcom obiekt kojarzy się z przedmiotami militarnymi. Prawdopodobnie również ze względu na fakt, że jest mocno skorodowany.

>