Płaskorzeźba na siedzibie administracji LSM / os. Prusa

AUTORZY:
MAREK RADZISZEWSKI, JERZY RUDZIŃSKI, BOGDAN EINEBERG, JERZY KOSTKA, ZBIGNIEW BRODOWSKI

ADRES:
siedziba Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ignacego Rzeckiego 21

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Jedna z południowych ścian siedziby administracji Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej została ozdobiona płaskorzeźbami wykonanymi z giętej blachy metalowej. W prostokątnych płaszczyznach odciętych od reszty fasady jaśniejszą farbą umieszczono uproszczone przedstawienia ptaków w locie. Przedstawienie przypomina formy wykonane z papieru.

Według informacji z katalogu podsumowującego LSP z lat 70., autorzy płaskorzeźby wykonali również projekty dekoracji wnętr budynku administracji oraz plany zagospo-darowania jego najbliższej okolicy (niezrealizowane).

>