„Pejzaż” / Edward Łagowski

AUTOR:
EDWARD ŁAGOWSKI

ADRES:
teren zielony przy skrzyżowaniu ulic Rymwida i Filaretów

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Kamienna rzeźba stojąca, umieszczona na podłożu wykonanym z tego samego materiału. Składa się z dwóch części – górnej i dolnej. Dolny element stanowi cokół o formie obłego prostopadłościanu. Górny fragment, wystający poza obręb cokołu, jest nieregularną bryłą, przywodzącą na myśl fragment skalistego pejzażu.
Rzeźba ma nieregularną, chropowatą fakturę, widoczne są na niej spękania, zwłaszcza w części postumentu.

>