„Pegaz” / os. Krasińskiego

AUTOR:
JAN BOROWCZAK

ADRES:
teren zielony obok bloku pod adresem Zygmunta Krasińskiego 6

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Syntetyczne i lekko futurystyczne przedstawienie skrzydlatego konia znajduje się w centrum parku wewnątrz osiedla. Wygląd rzeźby został w 2017 roku mocno zmieniony. W kształcie obecnym metalowa rzeźba została pokryta metalizującą farbą. Obiekt ustawiono na postumencie wykonanym z kostki budowlanej – pierwotnie znajdował się na niewielkim nasypie z kamieni polnych, które z czasem pokryły się roślinnością.
Ponadto, w wyniku działań administracji osiedla na tylnej nodze zwierzęcia przyklejono tabliczkę informującą o autorze oraz powstaniu rzeźby w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych.

“Pegaz” cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców LSM, bywa traktowany jako symbol osiedla oraz Lubelskich Spotkań Plastycznych.
Wśród starszych mieszkańców osiedla krążą wspomnienia o uspokajaniu dzieci “przy pomocy” rzeźby. Dorośli przekonywali młodszych, że “Pegaz” raz na kilkanaście minut porusza skrzydłami. Dzieci obserwowały w skupieniu rzeźbę, dopóki się nie zdekoncentrowały. Oczywiście, to właśnie w momencie odwrócenia wzroku – przynajmniej zdaniem rodziców – koń poruszał skrzydłami.

Użyty obecnie materiał jest wtórny, pierwotnie rzeźba wykonana była z blachy miedzianej.

>