O projekcie

„To, co zostało – dokumentacja istniejących realizacji Lubelskich Spotkań Plastycznych” to projekt skupiony na poszerzeniu zasobu wiedzy mieszkańców Lublina o bezprecedensowym wydarzeniu artystycznym, którym były Lubelskie Spotkania Plastyczne (LSP) organizowane w latach 1976-1979.

„To, co zostało” łączący ze sobą elementy badań, kwerendy naukowej i popularyzacji wiedzy akademickiej z częścią poświęconą warsztatom dla mieszkańców dzielnicy Rury.

Wzlot
R. Lis, M. Świst, „Wzlot”, os. Piastowskie; fot. Marcin Pietrusza

Na konieczność realizacji projektu bezpośrednio wskazuje potrzeba edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie podstaw wiedzy o historii i kulturze współczesnej, w tym znaczącym dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz polskiej historii sztuki wydarzeniu, którym były Lubelskie Spotkania Plastyczne (1976-1979). Stan wiedzy o Spotkaniach nie jest zadowalający – nawet wśród studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i artystycznych nie brakuje osób, które posiadają jedynie szczątkowe informacje o tym wydarzeniu. Podobna sytuacja dotyczy mieszkańców miasta, z których wiele osób kojarzy poszczególne realizacje (z najlepiej rozpoznawalnymi chyba rzeźbami przy ul. Filaretów, zwłaszcza kompozycją Lecha Kunki i Tadeusza Huszczy przy hali „Globus”), ale nie dysponuje wiedzą o tym, kiedy, kto i dlaczego wykonał poszczególne realizacje.

Na opisany powyżej stan rzeczy z pewnością ma wpływ fakt, że Spotkania zostały jedynie szczątkowo opisane (łatwo dostępny jest jedynie katalog z 1979 roku, redakcji Maryli Kowalskiej z tekstem Ireneusza Kamińskiego*) a powstałe do tej pory prace naukowe nie doczekały się druku, zaś publikacje specjalistyczne z zakresu historii sztuki nie mają szerokiego grona odbiorców.

Realizowane działania:

  • kwerenda i inwentaryzacja obiektów LSP, które jeszcze funkcjonują w obrębie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • budowanie cyfrowego repozytorium kart dot. obiektów Lubelskich Spotkań Plastycznych;
  • prowadzenie badań dotyczących stopnia wiedzy i znajomości obiektów Lubelskich Spotkań Plastycznych wśród mieszkańców LSM i Lublina;
  • cykl spacerów po osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – prezentacja zachowanych obiektów LSP – więcej informacji tutaj;
  • spotkania z mieszkańcami LSM i Lublina: więcej informacji wkrótce

* Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest na portalu Biblioteki Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie: link.

>