Kamienny niedźwiadek / os. Mickiewicza

AUTOR:
NIEZNANY

ADRES:
teren zielony naprzeciwko Domu Kultury LSM, ul. Konrada Wallen-roda 4a

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Kameralna, ustawiona pośród zieleni na prostokątnym betonowym postumencie rzeźba z granitu. Przedstawia schematyczne ujęcie figury kroczącego niedźwiedzia. Obła forma z lekko zaznaczonymi uszami, oczami oraz pyszczkiem.

Według danych z katalogu podsumowujących Spotkania rzeźba przejęta w depozyt z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce. Ustawiona została w przestrzeni osiedla na wniosek artystów biorących udział w Spotkaniach.

 

>