„Mewa” / os. Mickiewicza

AUTOR:
WŁADYSŁAW FRYCZ (?)

ADRES:
dach Domu Kultury LSM (nad boczną klatką schodową), ul. Konrada Wallenroda 4a

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Niewielka rzeźba umieszczona na dachu Domu Kultury LSM przedstawia mewę. Metalowa konstrukcja składa się z dwóch zespawanych ze sobą, zbliżonych do trójkąta części, które są wyobrażeniami ptasich skrzydeł. Jedna z nich, stanowiąca prawe skrzydło ptaka, posiada nieregularny, półkolisty prześwit. Na jednym z boków trójkąta wyodrębnia się podłużne zgrubienie, które jest odpowiednikiem głowy mewy. Drugie skrzydło jest większe
i ma formę spiczastego trójkąta. Łączenie obu figur umieszczone z przodu rzeźby to szyja ptaka. Rzeźba pokryta jest białą farbą.

Realizacja jest prawdopodobnie nawiązaniem do obecności w budynku domu kultury klubu żeglarskiego (do 1999 roku). Obiekt niewymieniony w katalogu podsumowującym Spotkania. Atrybucja na podstawie podobieństwa formalnego do innych dzieł autora przygotowanych w ramach LSP.

 

>