„Łyżwiarze” / os. Konopnickiej

AUTOR:
WŁADYSŁAW FRYCZ

ADRES:
teren zielony obok bloku pod adresem Żarnowiecka 3

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Jedna z trzech rzeźb, które stoją w pobliżu bloku przy ul. Żarnowieckiej 3 (od południowej strony). Uproszczone, budowane ze sferycznych form, przedstawienie dwóch sylwetek ludzkich (prawdopodobnie kobiety i mężczyzny) w trakcie swobodnej jazdy na łyżwach. Obecnie postać męska pozbawiona jest głowy.

Pierwotnie rzeźba stała bliżej terenów zielonych oddzielających os. Sienkiewicza od os. Konopnickiej, w pobliżu boiska, które zimą administracja LSM zamieniała w lodowisko.

>