Kształtki / os. Piastowskie

AUTORZY:
BARBARA ZBROŻYNA, JADWIGA JANUS, MICHAŁ LESZCZYŃSKI

ADRES:
główna aleja spacerowa osiedla Piastowskiego: ul. Bolesława Chrobrego

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Zespół czterdziestu realizacji rzeźbiarskich w piaskowcu, zrealizowany według rysunków przygotowanych przez dzieci ze szkół na terenie spółdzielni podczas warsztatów prowadzonych przez artystów. Tematyka dekoracji inspirowana jest nazwą osiedla (jedynego nienazwanego na cześć polskiego poety lub pisarza). Wśród przedstawień dominują wizje życia społecznego w średniowiecznej (Piastowskiej) Polsce: bitwy i uczty rycerskie. Mniej liczną grupę stanowią sceny rodzajowe, przedstawienia krajobrazu leśnego lub miejskiego. Na kształtkach sporadycznie występują lubelskie budowle: staromiejskie kamienice i bryła zamku (w dzisiejszej formie). Osobną grupę przedstawień stanowią motywy zwierzęce. Ponadto, na obiektach wyrzeźbiono również imiona dzieci, autorów projektów (niekiedy wraz z ich wiekiem).

Obiekty ustawione są wzdłuż głównej alei spacerowej osiedla, w grupach liczących trzy, pięć lub więcej obiektów. Większość z nich wpisuje się w kształt kwadratu o boku 120 centymetrów, niektóre mają wysokość obniżoną do 80 centymetrów. Siedem rzeźb pozbawionych jest dekoracji (przy zachowaniu rzeźbiarsko opracowanej faktury).
Rzeźby dawniej często przewracane przez wandali, część z nich ma wido-czne uszkodzenia i ślady napraw (kleje).

W latach 70. i 80. popularne wśród mieszkańców osiedla było nazywanie realizacji “nagrobkami” (lokatorzy osiedla za “prawdziwe rzeźby” uznawali obiekty ustawione przy ul. Filaretów). Obecnie cieszą się dużą sympatią najmłodszych, którzy często pokrywają przedstawienia kolorową kredą.

>