„Król” i „Królowa” / os. Mickiewicza

AUTORZY:
TADEUSZ SKWARCZYŃSKI, ZBIGNIEW MROZEK

ADRES:
teren zielony obok bloku przy ul. Pana Tadeusza (nr bloku 4)

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Grupa dwóch drewnianych rzeźb ustawionych poza plenerową galerią przy ul. Filaretów. Obiekty pośród zieleni przedstawiają postaci: żeńską (po lewej) i męską (po prawej). Mieszkańcy nazywają je „Królem” i „Królową”.

Przedstawienie „Królowej” jest zdecydowanie niższe, utrzymane w konwencji realistycznej. Ukazana jest jako postać młodej kobiety z długimi włosami, pogodną twarzą i rękami skrzyżowanymi na wysokości klatki piersiowej.
Druga postać – interpretowana jako mężczyzna – zawiera więcej elementów, w tym części odrealnione. Jego powierzchnia jest zdecydowanie bardziej rozczłonkowana i pełna kontrastów, co odróżnia ją od gładko opracowanej figury kobiecej.

Obiekty wymienione w katalogu z lat 70., ale bez podania tytułów. Nazwy używane tutaj wzięte z tradycji lokalnej.

>