Rzeźba portretowa Marii Konopnickiej / os. Konopnickiej

AUTOR:
MIECZYSŁAW WELTER

ADRES:
teren zielony obok bloku pod adresem Żarnowiecka 3 (porośnięty zielenią pagórek)

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Portretowa rzeźba Marii Konopnickiej ustawiona jest na porośniętym drzewami pagórku między blokami przy ul. Żarnowieckiej 3 i Kaliskiej 1. Uproszczona, dość hieratyczna forma przedstawia postać kobiecą z upiętymi włosami w stroju z epoki. Postać w lewej dłoni trzyma książki.
Obiekt posiada liczne spękania, a także poważniejsze uszkodzenie zlokalizowane w okolicach lewego obojczyka postaci.

Obiekt niewymieniony w katalogu podsumowującym Spotkania. Rozpoznanie autora: Małgorzata Tatarczak.

>