Kompozycja Jana Ziemskiego / os. Sienkiewicza

AUTOR:
JAN ZIEMSKI

ADRES:
teren zielony obok bloku pod adresem Juranda 1

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Kompozycja z metalowej blachy i elementu wykonanego z tworzywa sztucznego. Przedstawia czarną kulę (przez mieszkańców zwaną „perłą”) ujętą w trzy białe sfery. Zamocowana na niewielkim postumencie, została ustawiona pośród drzew i krzewów w centrum niewielkiego parku wewnątrz osiedla.

Motyw kuli został powielony w postaci czarnych i szarych kół, które w różnej liczbie zdobiły ściany szczytowe wysokich bloków na terenie osiedla, gdzie znajduje się rzeźba. Malowidła te zostały w latach 80. zakryte podczas procesu termomodernizacji.

Kompozycja często jest dewastowana przez wandali, którzy nanoszą na nią różnego rodzaju napisy (od tagów po hasła populistyczne).

>