Płaskorzeźba na elewacji Domu Kultury LSM / os. Mickiewicza

AUTORZY:
WITOLD STYPA, JAN DYBAŁA

ADRES:
elewacja Domu Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Zespół płaskorzeźb przymocowany do ściany składa się z czternastu drewnianych, wyszlifowanych elementów o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach, znajdujących się na tle ciemnych płytek ceramicznych. Trzynaście z nich ma nieregularny kształt. W centrum został umieszczony czternasty element – portret Adama Mickiewicza.

Na zdjęciach archiwalnych widoczny jest jeszcze jeden element drewniany, obecnie zastąpiony przez pokrywę metalowej skrzynki zamontowanej w ścianie. W 2010 roku obok realizacji umieszczono tablicę pamiątkową dedykowaną Stanisławowi Kukuryce – pierwszemu Prezesowi LSM.

>