Debaty sąsiedzkie

2017-08-28

Lubelskie Spotkania Plastyczne 1976-1979 były niewątpliwie jednym z najciekawszych i najważniejszych wydarzeń dot. sztuki w przestrzeni publicznej w Lublinie. Ponad 40 lat temu na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstały dzieła, z których duża część wybija się poziomem artystycznym i umiejętnością dopasowania w kontekst architektoniczno-społeczny. Przez dekady znaczny odsetek dzieł przestał istnieć, w konsekwencji – teren siedmiu osiedli zdobią głównie obiekty rzeźbiarskie.

Zapraszamy na debaty sąsiedzkie, w których trakcie przybliżona zostanie problematyka Lubelskie Spotkania Plastyczne. Przedstawimy proces powstania, konsultowania i realizacji prac oraz omówimy stan zachowania obiektów, które pozostały w przestrzeni publicznej.

Praca Witolda Stypy i Jana Dybały na elewacji frontowej DK LSM / Fot. M. Pietrusza
Praca Witolda Stypy i Jana Dybały na elewacji frontowej DK LSM / Fot. M. Pietrusza
Wspólnie zastanówmy się, jakie kroki możemy podjąć w celu zachowania dzieł powstałych w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych oraz jak promować to wydarzenie wśród mieszkańców miasta i kraju.

TERMINY SPOTKAŃ:

18.09, godz. 17:00 – Dom Kultury LSM – spotkanie tłumaczone na PJM
25.09, godz. 17:00 – Dom Kultury LSM

Prowadzenie: Rafał Lis – historyk sztuki, animator i społecznik, zaangażowany w projekty społeczne i artystyczne. Z LSM związany od kilku lat, m.in. w ramach projektu”Lokatorzy. Narracje wokół spółdzielczych utopii”, podczas przygotowania wystawy „Stefan Ciechan. Lubelskie Spotkania Plastyczne 1976-1979” w 2016 roku czy dzięki działalności Społecznej Pracowni Mozaiki.

Podczas spotkań prowadzona będzie również zbiórka zdjęć archiwalnych pochodzących z rodzinnych zbiorów mieszkańców LSM i Lublina. Zebrany materiał pomoże w badaniach dot. stanu zachowania obiektów powstałych w ramach Spotkań.

Jeśli zechcieliby Państwo przekazać część swoich zbiorów i w ten sposób wesprzeć projekt „To, co zostało”, prosimy o kontakt: rafal.lis@efkm.eu.

– – –

Debaty są częścią projektu „To, co zostało – dokumentacja istniejących realizacji Lubelskich Spotkań Plastycznych” prowadzonego przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej.

Partnerem projektu jest Dom Kultury LSM.

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia Miasta w 2017 roku.

>