„Bokser” / os. Mickiewicza

AUTOR:
BOGDAN MARKOWSKI

ADRES:
ścieżka spacerowa wzdłuż ul. Filaretów, między skrzyżowaniami: z ul. Rymwida i Pana Tadeusza

FOT. MARCIN PIETRUSZA

Rzeźba z czerwonego kamienia polnego (granitu – ulubionego materiału artysty) przedstawia mężczyznę ujętego od pasa w górę, zasłaniającego twarz rękami. Postać jest łysa, a jej ciało wyraźnie umięśnione. Gest zasłonięcia twarzy dłońmi zaciśniętymi w pięści jest formą obrony przed ciosem.  Obiekt został umieszczony na wysokim betonowym cokole w kształcie pionowego walca. Postument często pokrywany jest tagami i napisami wykonanymi przy pomocy farb.

Rzeźba nieujęta w katalogu podsumowującym Spotkania z lat 70., tytuł nadany roboczo. Rozpoznanie autora na podstawie rozmów z Alicją Lejcyk-Kamińską, Stefanem Ciechanem i Małgorzatą Tatarczak.

>